Fører stress til nedsatt fruktbarhet?

Det foreligger ikke sikre holdepunkter for at stress er årsak til barnløshet ut over at det kan medføre redusert sexlyst og nedsatt samleiehyppighet. Stress er absolutt en viktig faktor hos de som opplever barnløshetsproblemer, spesielt før man har funnet en forklaring på problemet. Hos noen kvinner kan stress føre til eggløsningsforstyrrelse og nedsatt sjanse for å bli gravid.