Når kan jeg forvente 1. menstruasjon etter innsetting, dersom forsøket ikke lykkes?

Normalt vil du få menstruasjon ca 10 dager etter tilbakesetting av en blastocyst hvis du ikke blir gravid. Noen ganger kan det være slik at du ikke får menstruasjon før du stopper med støttebehandlingen. I slike tilfeller vil man ta en graviditetstest etter 10 dager. Hvis denne er negativ stopper du støttebehandlingen og deretter får du blødning. Blødning som oppstår tidligere enn 10 dager, kan være et signal om at du har fått en støttebehandling som har vært litt for svak.