Er det økt risiko for flerlingsvangerskap etter IVF-behandling?

Setter man tilbake et embryo (befruktet egg) er ikke sannsynligheten høyere enn ved naturlig oppstått graviditet.

Av parene som blir gravide etter tilbakesetting av to embryo vil 25% av parene få en tvillinggraviditet. Risikoen for trillinger er svært liten når det kun tilbakeføres to embryoer.

Ved naturlig oppstått graviditet er risikoen for flerlinger 5%.