Vil jeg komme tidligere i overgangsalderen etter IVF-behandling?

Nei. Bare et fåtall av eggene i eggstokkene gjennomgår en naturlig eggløsning i løpet av kvinnens fruktbare periode. De fleste går til grunne ved atresi (programmert celledød). Ved prøverørsbehandling utnyttes flere av eggene som starter å utvikle seg. Stimuleringen gjør at flere enn ett egg får utvikle seg og bli modent. I en naturlig syklus starter mange egg å vokse, men bare ett får modnes og gå i eggløsning.