Rune Aarsbog

Spesialsykepleier Gastro

Om meg

Jeg er utdannet spesialsykepleier i gastro, og har jobbet 17 år på Gastro-avdelingen på St.Olav.

Medicus har startet med endoskopi-enhet og jeg er veldig veldig glad for at jeg får være med på oppstarten av den nye enheten. Mine arbeidsoppgaver går ut på å tilrettelegge og assistere under endoskopier, samt renhold av utstyr. Etterhvert skal jeg også overta rollen Liv Sørdal har med kliniske studier.

Det viktigste for meg er at det er god kvalitet på det som blir gjort, og at det blir gjennomført på en måte som oppleves trygt og bra for pasientene. Når pasientene føler at undersøkelsene er utført seriøst og profesjonelt, og de samtidig føler seg trygge på at de har fått god behandling, da er jeg fornøyd.