Øystein Sørdal

Spesialist i indremedisin, fordøyelses- og leversykdommer, PhD

Om meg

Jeg har tidligere arbeidet som overlege ved gastromedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital, og har en PhD på nevroendokrine tilstander i magesekken. 

Jeg har bred erfaring innenfor faget og utfører daglig gastroskopi og kolonoskopi inkludert polyppfjerning, og har egen poliklinikk for oppfølging av pasienter som er utredet ved Medicus. I tillegg til klinisk arbeid, foregår det arbeid med kvalitetsregister som forberedelser til forskningsprosjekter i samarbeid med St. Olavs på magesårbakterien H.pylori.