Magnus Finset Sørdal

Administrerende direktør

Om meg

Jeg har jobbet ved Medicus på deltid siden 2005 og fulltid siden 2009. Jeg ble daglig leder ved klinikken i Trondheim i 2011 og har har hatt gleden av å lede denne avdelingen siden da. 

I 2015 åpnet vi en klinikk i Oslo, 2017 en klinikk i Stavanger og 2023 i Bergen. For disse tre klinikkene er jeg styreleder og har slik en jevnlig oppfølging av klinikkenes ledere og en del direkte prosjektarbeid med ansattegrupper på også disse klinikkene. 

Det å være leder for en virksomhet som både har et viktig samfunnsoppdrag og en fantastisk gruppe ansatte er i bunn og grunn en stor ære og glede. Vi har dyktige og ansvarsbevisste ansatte i alle ledd i virksomheten så mitt fokus er i stor grad å legge til rette for at forholdene ligger til rette for at ansatte kan gjøre en så god jobb som mulig for at vi skal nå våre mål. Målene er både faglige, relaterte til pasientopplevelse, medarbeiderrelaterte og økonomiske. 

Ved siden av Medicus sitter i styret i ulike selskap og har også sittet i styret for NOFAB, Norsk Forening for Assistert Befruktning  siden 2021.