Hvorfor er ikke regningen spesifisert? Spesielt donorregningen er uforståelig.

Vi eksporterer regninger som lages i vårt journalsystem til en tredjepart, Svea Finans. Det er Svea som står for utsendelse av SMS med betalingslink. Av personvernhensyn kan vi ikke sende dem informasjon som spesifiserer regningen hvis vi ikke har et aktivt samtykke til dette for hver enkelt pasient. Teknisk sett har de i dag ikke noen løsning for at vi kan velge å tillate dette for enkeltpersoner som har samtykket, derfor er alt anonymisert.  

 Derfor ser det slik ut for deg (og for Svea) 

Mens det på vår side ser slik ut (eksempel) :

Vi håper på å i framtiden få til en løsning hvor vi kan velge at den enkelte enkelt kan samtykke til at vi deler informasjonen med Svea.  

Har du spørsmål om din regning ta kontakt med din klinikk så får du informasjon på telefonen.