Hvor mange IVF-behandlinger kan jeg ta?

Det er ingen øvre grense for antall behandlinger. Oppnår dere ikke graviditet etter 3-4 behandlinger bør dere samtale om dette med legen, og sammen vurdere om dette fortsatt er en god behandlingsmetode for dere, eller om dere vil være tjent med å velge en annen løsning for å få barn eller velge å avstå fra ytterligere behandlinger.