Johanne Gregers

Sekretær/sykepleier

Om meg

Jeg jobber som sekretær ved klinikken i Oslo, og er utdannet som sykepleier. Tidligere har jeg jobbet flere år innenfor eldreomsorg med komplekse syke pasienter. Jeg har også erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, samt mange års erfaring fra resepsjonistarbeid.

For meg er det viktig å skape en god relasjon til pasienten, slik at vedkommende føler seg sett og ivaretatt. Her er jeg spesielt opptatt av at man har en individuell tilnærming til hver enkelt, da følelser oppleves ulikt fra person til person, og det er viktig for meg at pasientene opplever meg som en trygghet.

Det jeg synes er fineste med denne bransjen er at man kan gjøre en stor forskjell for pasientene, samt være en god støttespiller underveis i prosessen. I tillegg er det et spennende fagfelt som stadig er i utvikling.