Eirin Nybråten

Sykepleier

Om meg

Jeg jobber som Sykepleier ved Medicus Oslo. Tidligere har jeg jobbet på Nevrokirurgisk barneavdeling ved Rikshospitalet, Nyfødt Intensiv ved St.Olavs Hospital og på Postoperativ avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Jeg har selv vært igjennom IVF-behandling med alt det innebærer av følelser og usikkerhet. Dette er noe av årsaken til at jeg ønsket å jobbe ved Medicus, for å kunne hjelpe andre som står i samme situasjon.

Mange sliter med å få barn, og det å snakke om dette kan oppleves vanskelig. Jeg håper at temaet kan bli mindre tabubelagt slik at man kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. Jeg håper å kunne bidra til dette gjennom å selv være åpen om egne erfaringer.

Jeg føler meg heldig som får jobbe innenfor fertilitetsfaget med så mange dyktige mennesker rundt meg. Det er spennende å se hvordan behandlingen hele tiden utvikler seg og hvordan den kan individualiseres for å optimalisere behandlingen for den enkelte.

For meg er det viktigste i jobben å være til stede for hver enkelt pasient, slik at de føler seg sett, trygge og godt ivaretatt.