Eiliv Brenna

Gastroenterolog

Om meg

Eiliv er en erfaren gastroenterolog. Han er tidligere professor og klinikksjef ved Medisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital, og har sittet i faggruppa for nasjonalt screeningprogram for tykktarmskreft. Klinisk har han stor erfaring innenfor endoskopi og særlig prosedyrer som innebærer å fjerne tarmpolypper.