Charlotte Andresen

Sykepleier

Om meg

Jeg jobber som sykepleier ved Medicus Oslo. Tidligere har jeg jobbet på avdeling for gynekologisk kreft ved radiumhospitalet, hvor jeg blant annet hadde fagansvar for temaet seksualitet underveis i behandlingsforløpet.

I tiden min på radiumhospitalet fikk jeg oppleve de intime og komplekse helseutfordringene mange kvinner står ovenfor, og hvordan det påvirker ikke bare kroppen, men også drømmer, håp og selvfølelse. Dette bidro til en interesse for fertilitet og et ønske om å bistå kvinner på denne reisen.

Fagfeltet fertilitet er stadig i utvikling, som gjør at det alltid er noe nytt å lære. Dette bidrar til at jeg selv også utvikler meg i jobben min som sykepleier, og stadig lærer nye ting. Jeg synes det er fantastisk å se hvor mye vi som team kan gjøre innenfor en individuell tilpasset behandling for å hjelpe par og single på veien til ønskebarnet.

Jeg er opptatt av at pasientene skal føle seg sett, hørt og ivaretatt, og at de alltid skal møte et hyggelig ansikt som gjør at de opplever møte med klinikken som trygt og imøtekommende gjennom hele behandlingsforløpet.