7 behandlingsmetoder – från enkel pillerkur till provrör

Många tror att hjälp att bli gravid innebär provrör. Sanningen är att många av paren som kommer till Medicus inte har behov av det.

 

Här är en översikt över de olika behandlingsmetoderna vi erbjuder er som vill bli gravida:

1. Pillerkur för att stimulera ägglossning

Problem med ägglossning är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet. I de fallen sätter vi igång med den enklaste formen av stimulering för kvinnan: en pillerkur vi kallar enkel stimulering.

Kvinnan tar då ett piller varje dag i fem dagar. Hon går därefter på ultraljudsundersökningar för att utreda hur äggutvecklingen går. Därefter skriver vi gärna ut recept på ägglossningsspruta som hon sätter på en avtalad tidpunkt innan samlaget äger rum.

2. Insemination

Vid insemination (IUI) sprutar vi upp sperma i livmodern. Sädescellerna behöver alltså inte simma så långt för att nå ägget.

Metoden används både för er som ska använda egen säd (Artificial Insemination by Husband – AIH), och för er som ska använda donatorsperma (Artificial Insemination by Donor – AID).

3. Provrör/IVF

Provrörsbehandling (IVF) går ut på att ägg och sperma blandas i en skål och odlas i ett laboratorium – för att sedan sättas tillbaka i kvinnan.

Behandlingen inleds med att kvinnan stimuleras med hormoner så att hon producerar fler ägg än hon vanligtvis gör. Sedan ger vi henne en ägglossningsspruta. 36 timmar efter att sprutan satts träffar vi henne på Medicus. Nu ska äggen tas ut.

Ägguttagningen går fort och innebär vanligtvis lite smärta. Äggen placeras i en skål tillsammans med sädesceller där de bor på laboratoriet i några dagar. Våra embryologer följer odlingsprocessen noga med hjälp av skarp blick och modern teknik. Ett av de embryon som utvecklar sig rätt sätts tillbaka i kvinnan, resten kan vi frysa ner för senare användning. Hon får tabletter med hormonet progesteron under de följande dagarna och efter cirka två veckor får vi svar på om en ny människa är under utveckling.

4. Provrör med mikroinjektion

Den här provrörsmetoden kallas ICSI. Den används om kvinnans ägg inte klarar att befruktas genom vanlig provrörsbehandling, eller om mannen har väldigt låg spermakvalitet.

På samma sätt som vid vanlig provrörsbehandling tar vi ägg från kvinnan och sädesceller från mannen. I stället för att blanda dem i en skål sticker vi hål på ägget med en pipett och placerar in sädescellen. Efter en dag vet vi om ägget är befruktat.

5. Uttagning av sperma

Mellan 10 och 15 procent av männen som kommer på utredning hos Medicus diagnosticeras med Azoospermia: Nedsatt spermakvalitet. Tillståndet gör det mycket svårt för paret att bli gravida på egen hand. Men lyckligtvis går det att få fart på situationen.

Medicus använder flera metoder för att ta ut sädesceller. Den vanligaste är TESE, som går ut på att vi gör ett litet snitt i pungen på huden och tar ut en bit vävnad. Vävnaden undersöks i vårt laboratorium och i många fall hittar vi sädesceller som kan befrukta ägget bra.

Genom en liknande metod kallad TESA, för vi in en nål i testikeln och tar ut vätska som ofta innehåller fungerande sädesceller.

6. Tillbakasättning av fryst embryo

I vissa fall får vi flera bra embryon som vi inte kan sätta tillbaka under provrörsbehandlingen. Dessa placeras i stället i flytande kväve, så att de kan sättas tillbaka vid ett senare tillfälle. Den här metoden kallas FER: Frozen Embryo Replacement.

Paret slipper därigenom nya omgångar med stimulering, ägguttag eller sädesuttag. Nedfrusna embryon kan förvaras i fem år.

7. Behandling med donatorsperma

Behandling med donatorsperma är en tilläggskomponent till insemination eller provrörsbefruktning. De senaste åren har Medicus hjälpt en mängd par att bli föräldrar med hjälp av donatorsperma – både heterosexuella och lesbiska.