Hva koster medisiner ved assistert befruktning?

Dette er et spørsmål vi ofte får, men som kan være litt vanskelig å svare på fordi dosen hormoner hun trenger varierer fra kvinne til kvinne.

Et par eksempler på dette: En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 14.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte. Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 112,5 IE vil vi havne på 6.500 inkludert alle medisiner. Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Medisinkostnader betales direkte til apotek. Medisinkostnader utover 19.419,- vil kunne dekkes av staten, les mer om dette på Helseøkonomiforvaltningens (HELFO) nettsider.

*Typiske produktnavn på FSH – eller follikkelstimulerende hormon – er Puregon, Menopur og Gonal-F