Lær mer om implantat!

Implantat og depotinjeksjon er også gestagen aleneprodukter som beskytter mot graviditet ved å hemme eggløsningen. Implantetet er garantert like effektivt i tre år. Det kan da skiftes eller fjernes. Det føres inn med en nål like under huden på overarmen. Depot injeksjonen settes som sprøyte og fornyes hver 3. mnd.

Alle gestagen aleneprodukter har en større tendens til å gi blødningsproblemer enn preparater som består av både østrogen og gestagen(progesteron).