Er det økt risiko for misdannelser hos barn født etter IVF-behandling?

IVF-behandling øker ikke risikoen for misdannelser hos barnet, men beskytter heller ikke mot den naturlig forekommende risikoen for misdannelse. Denne ligger omkring 2–3%. Risikoen for misdannelser er naturlig høyere med alderen.