Marleen Håland Eriksen

Sekretær/Bioingeniør

Om meg

Jeg er bioingeniør med flere års erfaring fra Blodbanken i Stavanger. I Medicus jobber jeg som sekretær, og har mange varierte oppgaver i klinikken som blodprøvetaker og assistent, i tillegg til de administrative oppgavene.

Det viktigste for meg i jobben min er å være en god støttespiller og en bra ressurs. Jeg ønsker å bidra til et godt og trygt miljø for våre pasienter og for våre ansatte.