Emmy-Lill Nyberg Rønningstad

Sykepleier/sekretær

Om meg

Jeg er utdannet sykepleier og jobber som sekretær ved Medicus Oslo. Tidligere har jeg jobbet ved generell gastrokirurgisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus.

Jeg ønsket å bli sykepleier fordi jeg bryr meg om å hjelpe mennesker og å bidra til å gjøre en forskjell i andres liv. Jobben hos Medicus oppleves derfor som utrolig givende, spennende og meningsfull. Det er et fagfelt som stadig er i utvikling, og man får jobbe tett på pasientene og støtte de gjennom hele prosessen med å oppnå drømmen om ønskebarnet.

For meg er det viktig å gjøre mitt aller beste i jobben ved å være organisert, vennlig og hjelpsom ovenfor kollegaer og pasienter. Jeg er opptatt av at pasientene opplever å bli møtt på en god måte, og at de føler seg ivaretatt ved å få god informasjon og veiledning av meg som er sekretær, da jeg ofte er den første personen de møter når de tar kontakt med oss.