Emma Lyslo

Sykepleier

Om meg

Jeg jobber som gastrosykepleier på klinikken i Trondheim, ved Medicus sin endoskopiavdeling. Tidligere har jeg jobbet tre år ved gastrokirurgen ved St. Olavs Hospital.

Noe av grunnen til at jeg ønsket å jobbe hos Medicus, er at endoskopi er et veldig spennende fagfelt som stadig er i utvikling, og jeg har helt siden starten av studiet hatt en stor interesse for gastro. Feltet er såpass stort og komplekst, noe som fører til at arbeidsdagen blir veldig variert.

I jobben min som gastrosykepleier er jeg opptatt av å gi våre pasienter en god opplevelse, ved å sørge for at de føler seg sett, ivaretatt og trygge.