4

Stress reduserer ikke sannsynligheten for å bli gravid ved assistert befruktning

Det eksisterer mange hypoteser om at stress kan påvirke suksessraten ved assistert befruktning. En ny stor forskningsstudie viser at dette heldigvis ikke er tilfellet. Det å gå igjennom assistert [...]