0

Medicus på oppmerksomhetskurs

I forrige uke var de fleste ansatte her på Medicus på kurs i «mindfulness», eller oppmerksomhetstrening om du vil. Dette er en selvutviklingsmetode som blant annet kan bidra til at du er [...]

4

Stress reduserer ikke sannsynligheten for å bli gravid ved assistert befruktning

Det eksisterer mange hypoteser om at stress kan påvirke suksessraten ved assistert befruktning. En ny stor forskningsstudie viser at dette heldigvis ikke er tilfellet. Det å gå igjennom assistert [...]