4

Svar til spørsmål om IVF i naturlig syklus

Spørsmål: «Hvordan foregår og hvilke resultater har dere på IVF i naturlig syklus?» Svar: Ved IVF i naturlig syklus følger man kvinnen med ultralyd, vanligvis omkring 10. syklusdag. [...]