4

Hva er FER (Frozen Embryo Replacement)?

FER betyr at man setter tilbake tinte embryoer som tidligere har vært frosset ned.  I forbindelse med IVF eller ICSI-behandling skjer det nemlig noen ganger at vi får flere gode embroyer enn de [...]