0

What’s hot in IVF?

En kort oppsummering fra ESHRE 27th Annual meeting i Stockholm 3. til 6. juli 2011. Som vanlig mange deltakere, fordragsholdere og utstillere på denne kongressen. Jeg har hørt at det skal ha vært [...]

1

Rapport i fra ESHRE-kongress 2011 – Selvmonitorering ved fertilitetsbehandling

ESHRE,  European Society of Human Reproduction and Embryology, arrangerer hvert år en kongress hvor ny forskning og nye ideér presenteres. I år avholdes ESHREs årlige møte i Stockholm, og [...]