Svangerkapskontroller

Hvert svangerskap er forskjellig og det er vanlig å ha ulike behov for oppfølging. Når det kommer til oppfølging hos jordmor på Medicus kan dere selv velge hvordan det legges opp. Du kan ta alle svangerskapskontrollene hos Medicus eller du kan velge enkeltbesøk.

Et fullstendig oppfølgingsløp ser ut som følger:

Uke 9 – 12

Den første svangerskapskontrollen handler om å bli kjent med dere som par, og finne ut hvordan vi skal tilpasse oppfølgingen til deres personlige behov. I tillegg får dere all informasjon dere trenger, gjør alle standardundersøkelser og fyller ut helsekortet som er med dere under hele svangerskapet.

Vi setter av en hel time til den første kontrollen slik at dere har god tid til å spørre om det dere måtte lure på.

Uke 18: 

Henvisning til rutineultralyd via Medicus.

Uke 24:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd.

Uke 28:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst), blodprosent og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd.

Hvis mor er rhesus negativ tester vi antistoffproduksjon ved denne kontrollen.

Uke 32:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd. Ved denne kontrollen snakker vi også om amming.

Uke 36:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd.

Hvis mor er rhesus negativ tar vi en ny test av antistoff ved denne kontrollen.

Uke 38:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd. Ved denne kontrollen sjekker vi barnets leie.

Uke 40:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd. Kontroll av leie.

Uke 41:

Måling av vekt, magemål (SF-vekst) og blodtrykk. Urin- og blodprøve. Lytte til fosterlyd. Kontroll av leie. Henvisning til overtidsvurdering.