Sissel 2019

Sissel Ulstein

Sykepleier

Om meg

På Medicus jobber jeg som sykepleier, hvor min oppgave er å følge opp pasienten, og fungere som et mellomledd mellom lege og pasient. Jeg ønsker at pasienten skal føle seg sett, forstått og trygg gjennom hele prøverørsbehandlingen. Det jeg liker best med jobben min er å skape tillit, og å gi håpet om at situasjonen paret befinner seg i kan løses.

Jeg er stolt over å jobbe i Medicus, blant annet fordi her er vi flinke til å skreddersy hver behandling til hver enkelt pasient. Klinikken består av en svært profesjonell gjeng med ansatte, med mye godt humør.