Inger Lise Årseth Beck

Helsesekretær

Om meg

Jeg jobber som helsesekretær ved Medicus i Oslo. Her betjener jeg resepsjonen og besvarer telefoner. I tillegg assisterer jeg ved undersøkelser og tar blodprøver av pasientene.

Jeg er spesielt opptatt av god service og troverdighet, og mener dette er avgjørende for pasientens opplevelse av behandlingen ved klinikken.

Hos Medicus er man opptatt av kvalitet i alle ledd, og jeg er takknemlig for å være del av et så flott team.