Camilla Nyhammer

Camilla Nyhammer

Helsesekretær

Om meg

Jeg jobber som helsesekretær ved Medicus i Stavanger. Her går mine arbeidsoppgaver blant annet ut på å ta i mot pasienter, telefonhenvendelser, blodprøvetaking, assistere gynekolog og følge opp pasienter.

Gode pasientforhold har alltid vært viktig for meg i min jobb. Å skape gode relasjoner og få enkeltpersoner og par til å føle seg godt ivaretatt er mitt mål.

Jeg er stolt over å være en del av Medicus. Her får jeg både mulighet til videreutvikling og til å bruke de ferdigheter jeg har til å skape de gode pasientforholdene, samt å være en støtte og et smil i medgang og motgang.