Ny forskningsstudie for pasienter med behov for fertilitetsbehandling (Trondheim)

Magnus Finset Sørdal

Medicus i Trondheim deltar nå i en klinisk studie aktuell for par som er i behov for fertilitetsbehandling. Mer informasjon om studien finner du annonseteksten som er godkjent av komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk her. 

 

Legg igjen en kommentar