Har du myom og er interessert i å delta i en klinisk studie?

Vi gjennomfører nå en klinisk studie der vi undersøker effekt og sikkerhet av et nytt legemiddel sammenlignet med aktiv medisin (Esmya ®) mot symptomer forårsaket av myomer (muskelknuter i livmoren).

Hensikten med studien er å undersøke blødningsintensitet hos kvinner med myomer i løpet av en behandlingsperiode på 1 år eller 2 år.

Studien blir gjennomført på Medicus Trondheim av ansvarlig studielege Terje Sørdal.

Vi søker kvinner som

  • er over 18 år
  • ikke er gravide eller ammende
  • har muskelknuter i livmor
  • har kraftige menstruasjonsblødninger
  • generell god helse
  • aksepterer tilfeldig utvelgelse til en av behandlingsgruppene

Dersom du oppfyller ovennevnte kriterier, er interessert i å delta i studien og/eller ønsker mer informasjon vedrørende studien, kan du ringe til oss på telefon 73 87 14 73 eller bruke kontaktskjema under.

Din respons på denne annonsen er på ingen måte bindende. Studiedeltakelse er helt frivillig.

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Rek Sør-øst.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe?

Ring oss på 73 87 14 73 eller send inn dette skjemaet, så ringer vi deg.