Moderne teknologi og metoder

På Medicus er vi stolte av å ha et svært moderne laboratorium for assistert befruktning. Vi er alltid på utkikk etter teknologi og metoder som kan være med på å øke sannsynligheten for å lykkes, og har flere teknologier vi er de første i Norden til å ta i bruk. Noen av metodene og teknologene er inkludert i behandlingen, mens andre har ekstra kostnader knyttet til seg. Vi anbefaler på indikasjon (etter behov) hvilke eventuelle tilleggstjenester vi tror kan være med å hjelpe dere.

Geri+

Medicus var nummer 2 i verden som installerte denne inkubatoren i sitt laboratorium.

Topp moderne dyrkningsforhold med tradisjonell time-lapse og Eeva

Time Lapse-inkubatorer som EmbryoScope og Primovision tar bilder av embryoene med jevne mellomrom og lager en film av embryoenes utvikling som embryologen kan benytte for å gjøre en sannsynligvis bedre vurdering av hvilke embryo som skal settes tilbake og ikke. En ny inkubator på markedet er Geri+ og Medicus var den andre klinikken i verden til å installere siste versjon av denne inkubatoren. I tillegg til Eeva-testen beskrevet under har Geri+ også tradisjonell time lapse funksjonalitet og de fleste av våre pasienter får sine embryo dyrket i denne inkubatoren. Time Lapse er inkludert for våre pasienter uten ekstra kostnad.

Eeva-testen er en automatisk og objektiv teknologi som hjelper våre embryologer med å velge riktig embryo for å sette tilbake. Eeva-testen baserer seg på en automatisk analyse av en serie med time lapse bilder for å predikere hvilke embryo som har størst sannsynlighet til å utvikle seg videre til en blastocyst allerede på den 3. dagen i utviklingen. Eeva-testen er en tilleggstjeneste som vi anbefaler etter individuell vurdering og som har en ekstrakostnad.

Se video fra inkubatoren Geri+

Blastocyst

Ved Medicus setter vi vanligvis tilbake embryo på den 5. dagen etter egguttaket, både for ferske behandlinger og fryse-tine behandlinger. Hvis dere har flere gode blastocyster vitrifiserer vi dem slik at dere kan bruke dem senere. Vi har svært gode resultater på denne metoden og blastocystdyrkning er inkludert for våre pasienter uten ekstra kostnad.

Vitrifisiering

Vitrifisering er en metode for hurtigfrysing av embryo eller blastocyst som gir vesentlig høyere overlevelse enn tradisjonell langsom frysing (slow-freeze). Vitrifisering er inkludert for våre pasienter uten ekstra kostnad.

Macs

Når du ikke blir gravid eller får barn selv om du har fått satt tilbake et godt embryo, kan det være fordi at egget ble befruktet med en sædceller som har gått i apotose (celledød). For å unngå dette benytter vi noen ganger etter individuell vurdering en metode som kalles magnetisk spermseleksjon (MACS). Denne metoden kan fjerne sædceller som har gått i apoptose og dermed unngå at disse blir brukt til befruktning.

Macs er en tilleggstjeneste som vi anbefaler etter individuell vurdering og som har en ekstrakostnad.

EmbryoGen

EmbryoGen er et dyrkningsmedium og inneholder en spesiell vekstfaktor (GM-CSF) som normalt finnes i eggledere og livmorslimhinne.

Forskningsstudier viser at kvinner med flere spontanaborter kan ha et lavere nivå av denne vekstfaktoren. Å bruke EmbryoGen som dyrkningsmedium har derfor vist seg å ha en positiv effekt. Når vi dyrker embryo i EmbryoGen vil embryoet få en fordel ved at reseptorer aktiveres og kommunikasjonen med livmorslimhinnen forbedres. Sjansen for en god implantasjon, altså at egget fester seg, har derfor vist seg å øke hos denne gruppen kvinner (Ziebe et al 2013).

Ziebe et al 2013. “A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte- macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization.” Fertil STeril. 99(6):1600-9.

Embryogen er en tilleggstjeneste som vi anbefaler etter individuell vurdering og som har en ekstrakostnad.