Informasjon om klinisk studie for pasienter som plages av hetetokter

Studien avholdes ved Medicus i Trondheim, Oslo og Stavanger. Under kan du lese annonseteksten som er godkjent av komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Plages du av hetetokter?

I forbindelse med en klinisk studie ser vi etter kvinner (40-65 år) i overgangsalderen, som plages av moderate til intense hetetokter.

OASIS 2 er et forskningsprosjekt i forbindelse med utviklingen av et nytt legemiddel. Hensikten er å vurdere sikkerhet og effekt av et nytt hormonfritt legemiddel som antas å redusere antall hetetokter som oppleves i forbindelse med overgangsalderen.

Om du passer til å delta i denne studien, og ønsker å delta, vil du motta:

  • Oralt studielegemiddel og medisinsk oppfølging fra studielege og studieteam, uten kostnader for deg.
  • Informasjon om overgangsalderen og hvordan du kan håndtere dine plager.
  • Kompensasjon for reiseutgifter og tidsbruk i forbindelse med studien. 

 

Din deltagelse i studien vil kunne bidra til å øke kunnskapen om hetetokter i overgangsalderen.

Om du er interessert i studiedeltagelse, fyll ut kontaktskjema under.

Unngå sensitiv informasjon om personlige helseforhold

 

Studien er godkjent av Statens legemiddelverk og Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK Sør Øst B