Informasjon om klinisk studie for pasienter med behov for feritlitetsbehandling

Studien avholdes ved Medicus i Trondheim. Under kan du lese annonseteksten som er godkjent av komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Medicus i Trondheim vil delta i en klinisk studie med det allerede godkjente legemiddelet REKOVELLE.

Vi ønsker å komme i kontakt med par diagnostisert med infertilitet og planlagt å ha sin første behandling for IVF eller ICSI, som kan være interessert i å delta i en klinisk studie.

Formålet med den kliniske studien er å undersøke effekten og sikkerheten til individualisert behandling med REKOVELLE i to forskjellige protokoller. Forsøket er utformet for å evaluere effekten av disse protokollene på eggstokkresponsen.

Alle legemidler som brukes for denne studien vil bli gitt kostnadsfritt, og du vil ikke bli belastet for noen av undersøkelsene eller studierelaterte analyser som utføres.

For et par å kvalifisere seg for denne studien, bør kvinnen være i god fysisk og psykisk helse, mellom 18 og 40 år med en regelmessig menstruasjonssyklus på 24-35 dager og en BMI mellom 17,5 og 32 kg/m2.

Årsaken til infertilitet kan være relatert til en skade på eggleder, mild eller moderat endometriose, en faktor hos mannen eller uforklarlig infertilitet.

Par der kvinnen er < 38 år bør ha forsøkt å bli gravide i minst 12 måneder. Dersom kvinnen er 38 år eller eldre bør denne perioden være minst seks måneder. Disse periodene gjelder ikke hvis det er tilfelle av skade på egglederne eller en alvorlig faktor hos mannen.

Deltakelse i denne studien krever hyppige besøk til klinikken for evaluering av din eggstokkrespons på stimuleringen. For å finne ut mer om denne studien, vennligst kontakt Liv Finset Sørdal på

  • telefon 73 87 14 73 / 970 21 680
  • eller liv@medicus.no (unngå informasjon om personlige helseforehold i e-post).