Prøverørsbefruktning (IVF)

Oppsummering: Prøverørsbefruktning (IVF) er en måte å hjelpe par som av ulike årsaker sliter med å bli gravide.  

Hva er prøverørsbefruktning?

Prøverørsbefruktning er en av to former for assistert befruktning som vi benytter i Norge. Den andre er inseminasjonsbehandling (IUI). Behandlingen foregår ved at vi henter ut og befrukter kvinnens egg på laboratoriet, før vi setter dem tilbake noen dager senere.

Hvem er det for?

Gjennom fruktbarhetsutredningen finner vi ut hva slags behandling som er best for dere. Vanligvis anbefaler vi prøverørsbefruktning hvis

  • dere har prøvd å bli gravide lenge uten å lykkes
  • kvinnen har høy alder
  • dere ikke har lyktes med å bli gravide med inseminasjonsbehandling
  • kvinnen har tette eggledere

Hvordan foregår prøverørsbefruktning?

Stimuleringsperiode

Kvinnen blir stimulert, slik at hun skal utvikle flere egg enn det ene hun vanligvis produserer i måneden. Dette skjer ved at hun setter en liten sprøyte i huden like under magen. Stimuleringsperioden varer normalt 10-14 dager.

Ultralydundersøkelse

I stimuleringsperioden kommer kvinnen til ultralydundersøkelse, vanligvis to ganger. Bor dere langt unna, kan en lokal gynekolog utføre ultralyden. Her vil vi finne ut hvor mange eggsekker hun produserer, og hvor store de er blitt. Etter andre ultralyd får dere beskjed om når kvinnen skal sette eggløsningssprøyten.

Egguthenting og tilbakesetting

Ca. 36 timer etter eggløsningssprøyten er satt, møter dere på klinikken. Nå blir eggene hentet ut og lagt i en skål med mannens sædceller for å befruktes. De blir så satt til dyrkning og deling på IVF-laboratoriet, før de blir satt tilbake i kvinnen. Det skjer vanligvis etter tre dager, men noen ganger etter to eller fem.

Støttebehandling og graviditetstest

I dagene etter egguthentingen får kvinnen tilført hormonet progesteron, som er nødvendig for å lykkes. Etter 14 dager vil en blodprøve gi dere svar på om dere har blitt gravide.

Veien videre

Er testen positiv, er neste steg ultralydundersøkelse etter 5 uker (det vil si svangerskapsuke 7). Bor dere langt unna, kan vi henvise dere til ultralyd hos en lokal gynekolog eller på nærmeste sykehus. Lyktes ikke behandlingen, vil dere få råd og veiledning om veien videre, enten det er et nytt forsøk eller andre løsninger.

Kontakt oss

For å starte prøverørsbehandling send inn vårt sikre pasientopplysningsskjema. Ønsker du først en innledende prat, send inn kontaktskjema under eller ring oss.