Martha Barka

Sykepleier

Om meg

Jeg ble ferdig utdannet som sykepleier sommeren 2021, og jobber som sekretær ved klinikken i Stavanger. Jeg har tidligere erfaring fra gynekologisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, samt andre avdelinger.

Det viktigste for meg i jobben min er å vise til kollegaer og pasienter at jeg er til å stole på. Jeg er opptatt av å vise respekt for hvert enkelt menneske jeg møter i min jobbhverdag, samt å vise omsorg og trygghet. Det å skape en en trygg og god relasjon til pasientene er noe jeg er veldig opptatt av.