Ingunn Sormul

Sykepleier

Om meg

Jeg er utdannet sykepleier, og jobber som sykepleier ved Medicus sin endoskopiavdeling ved klinikken i Trondheim. Tidligere har jeg jobbet som sykepleier ved gastrokirurgisk avdeling ved UNN i Tromsø, og akuttmottaket ved St.Olavs.

Jeg er en sykepleier med gastro i mitt hjerte, og kjente at dette var et fagfeltet jeg savnet å jobbe innen under min tid på akuttmottaket. Det er et området som mange har problemer med og som påvirker livskvaliteten til pasienten, og jeg ønsker å kunne bidra til å hjelpe dem, noe som er en av grunnene til at jeg ønsker å jobbe hos Medicus. 

Det som er viktig for meg i jobben min er at pasientene får en god opplevelse. Det er ofte mange som gruer seg til gastroskopi og koloskopi, og en stor del av jobben min går ut på å trygge pasientene og ivareta de gjennom undersøkelsen. De fleste opplever i ettertid at undersøkelsen ikke var så ille som de hadde tenkt på forhånd.