Anne Forsberg

Personal- og driftsdirektør

Om meg

Jeg jobber som personal- og driftsdirektør i Medicus og jobber hver dag for at alle våre ansatte på alle Medicus-klinikkene skal ha gode rammer rundt ansettelsesforholdet.

Jeg har en master i strategi, organisasjon og ledelse og over 10 års erfaring med praktisk HR-arbeid og organisasjonsutvikling.

I Medicus jobber jeg med å stadig utvikle HR-området, og samarbeider med ledelsen innen områder som eksempelvis rekruttering av nye Medicusere og medarbeiderutvikling.