Pris – prøverørsbehandling

Kostnadene ved prøverørsbehandling består av prisen for selve behandlingen og for medisinene. Behandlingskostnaden betales til klinikken, mens medisiner betaler man direkte til apotek. Prisene vil variere basert på hvilken type behandling som er aktuell for dere.

Prislisten

Enkeltbehandlinger
 • Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 9.000,-
 • Prøverørsbehandling (IVF) 31.500,-
 • Tillegg for mikroinjeksjon (ICSI) 4.000,-
 • Tillegg for kirurgisk uthenting av sædceller (TESE, TESA eller PESA) 5.000,-

Dyrkning i et moderne time lapse-system og langtidsdyrkning til blastocyststadiet vil brukes ved behov og kapasitet. Andre tilleggstjenester med ekstra kostnad kan bli anbefalt på indikasjon (ved behov).

Pakkeløsninger (39 år eller yngre)
 • Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk: 19.500,-
 • Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk: 63.000,-
 • Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk: 71.000,-
 • Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk: 81.000,-

Dyrkning i et moderne time lapse-system og langtidsdyrkning til blastocyststadiet vil brukes ved behov og kapasitet. Andre tilleggstjenester med ekstra kostnad kan bli anbefalt på indikasjon (ved behov).

Pakkeløsninger (40 år+)
 • Intrauterin inseminasjon (IUI) med partners eller donors sæd 3-pakk: 19.500,-
 • Prøverørsbehandling (IVF) 3-pakk: 78.250,-
 • Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) 3-pakk: 88.750,-
 • Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) og operativt sæduttak (TESE / TESA / PESA) 3-pakk: 101.250,-

Dyrkning i et moderne time lapse-system og langtidsdyrkning til blastocyststadiet vil brukes ved behov og kapasitet. Andre tilleggstjenester med ekstra kostnad kan bli anbefalt på indikasjon (ved behov).

Frysebehandlinger
 • Tilbaksetting av tinte fryste embryo (FER) 9.000,-
 • Oppbevaring av fryste embryo, per år 1.750,-

Tilleggsinformasjon

Om pakkeløsningene

Pakkeløsningene for prøverørsbehandling er behandlingspakker hvor det inngår opptill tre tilbakeføringer eller opptil fire egguthentinger, men du betaler bare for to. Beløpet er brukt opp hvis man oppnår fødsel, eller når det er foretatt tre tilbakeføringer, fire egguthentinger eller er gått et år. De som velger pakkeløsning og som får fryst ned mange embryo etter første eller andre uthenting og som ikke blir gravid, kan velge å bytte ett eller to prøverørsforsøk med to eller fire fryseforsøk.

Pakkeløsning for IUI er benyttet når man oppnår fødsel eller har forsøkt med 3 inseminasjoner.

♦ Søknad om 3-pakk vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.

♦ Beløpet betales før første egguthenting.

♦ Årsaken til at prisen for pakkeløsningene for de over 39 år er høyere henger sammen med sannsynligheten for å lykkes.

Betalingsutsettelse

Noen ganger kan det være greit å ha muligheten til å ikke betale hele beløpet for behandling på en gang. Derfor har vi inngått avtale med Cresco for å hjelpe par som kommer til oss med betalingsutsettelse. Dere kan velge utsette betalingen i 2, 4, 6 eller 9 måneder. Gebyrene for dette er som følger:

 • 2 måneder = 99,-
 • 4 måneder = 275,-
 • 6 måneder = 349,-
 • 9 måneder = 425,-

Betaler du alt innen forfall er det ingen andre kostnader enn utsettelsesgebyret.

Eventuelt gjenstående beløp får en rentekostnad på 1,75% per måned.

Snakk med oss om betalingsutsettelse hvis dere kan tenke dere en slik ordning.

Avbrudd

Ved avbrutt behandling avregnes prisen basert på utført arbeid slik at dere får tilbakebetalt noe av summen avhengig av hvor i prosessen forsøket ble avbrutt.

Donor

Behandling med donorsperm koster det samme som annen behandling, men kostnader for sæd, mva,  frakt og administrasjon kommer i tillegg. Fra desember 2017 har sædbanken i tillegg lagt på en kostnad på å reservere en graviditet / barnerett.

Veiledning for priser på donorsperm

For å gjøre det så forutsigbart som mulig for dere har vi laget en oversikt over hvilke kostnader dere må påregne ved bruk av donorsæd.

Vi samarbeider med sædbanken Cryos. De tilbyr donorer med ulik profil (enkel eller åpen), ulike motilitet (beveglighet) og ulik preparering (ICI unwashed/IUI ready). Vi tar oss av det praktiske med bestilling og valg av kvalitet i forhold til hvilken behandling som skal gjennomføres.

 • Til inseminsering anbefaler vi å bruke minimum IUI ready Mot 10. Etter individuell vurdering velger vi noen ganger høyere motilitet.
 • Til IVF/ICSI anbefaler vi ICI unwashed eller IUI ready Mot5 eller Mot10 etter individuell vurdering.
 • Ved inseminasjonsbehandling anbefaler vi å bruke 2 strå til hver behandling. Ved IVF/ICSI kan vi velge å bruke ett, avhengig av kvalitet. 

Prislisten er omtrentlig, prisene varierer fra donor til donor.

Pris strå ICI unwashed IUI ready
Motilitet Enkel profil Utvidet profil Enkel profil Utvidet profil
Mot5 167 € 270 € 206 € 454 €
Mot10 334 € 545 € 414 € 730 €
Mot20 499 € 730 € 557 € 911 €

Reservasjon

Man kan reservere så mange strå man ønsker for å sikre at man har strå tilgjengelige fra samme donor. Stråene blir da betalt, men de blir liggende hos Cryos i Danmark til vi trenger å bestille dem opp til enkeltforsøk. Hvis reservasjonen sies opp før den utløper refunderes 75% av stråenes verdi.

Vi reserverer et svangerskap pr. par pr. donor om gangen. Hvis et par blir gravid, og fortsatt har reserverte strå eller embryo på frys reserverer vi et svangerskap til framtidige søsken.

I følge norsk lov kan en donor få maks 8 barn i maks 6 familier i Norge.

Reservasjonstid Pris   Frakt: 219€
3 mnd 42€ Hastebestilling frakt: 309€
6 mnd 73€ Adminkostnad: kr 990 NOK
1 år 126€
2 år 210€
3 år 294€
4 år 378€
5 år 462€
10 år 861€  

Alle priser er uten MVA. MVA må også betales på reservasjonstid og frakt.

Priseksempler, donorsperm til inseminasjon og IVF

For å bedre illustrere hva dere må påregne av kostnader for donorsperm har vi satt opp noen priseksempler. Kursen på Euro er her satt til 9,2 NOK. Prisen for selve behandlingen kommer i tillegg.

Priseksempel, donorsperm til inseminasjonsbehandling: 

 • 2 x Mot 10, enkel profil, IUI-ready ink. mva.: ca 9.300 NOK
 • Frakt: ca 2.500 NOK
 • Administrasjonsgebyr: ca 1.000 NOK
 • Barnerett: 4000,-
 • Totalt: 16.800 NOK

Priseksempel, donorsperm til IVF-behandling: 

 • 2 x Mot 5, enkel profil, ICI-Unwashed ink. mva.: ca 3.750 NOK
 • Frakt: ca 2.500 NOK
 • Administrasjonsgebyr: ca 1.000 NOK
 • Barnerett: 4000,-
 • Totalt: 11.250 NOK
Medisiner

Medisinkostnader kommer i tillegg og betales direkte til apotek. Hva det vil koste vil variere: en dame som får høye doser med FSH *Folikkelstimulerende hormon bruker mer enn en yngre dame som responderer bra på lavere dose.

Et par eksempler på dette:

 • En kvinne som trenger 350 IE (internasjonale enheter) hver dag med FSH vil kunne havne på rundt 14.000,- hvis man inkluderer sprøyte for å blokkere eggløsning og eggløsningssprøyte.
 • Hvis en kvinne trenger mindre hormondoser, eksempelvis 112,5 IE vil vi havne på 6.500 inkludert alle medisiner.

Medisinene som brukes i støttebehandlingen vil koste mellom 500,- og 1000,- avhengig av preparatet.

Det offentlige dekker medisinkostnader utover 17.108,- under visse kriterier, og dette kan du lese mer om på Helsenorge.no.

Ekstratjenester
 • Dyrkning til blastocyst: inkludert v/behov
 • Tradisjonell Time Lapse: inkludert v/behov
 • Samtaler med terapeut / veileder:  750,-
 • Eeva: 6500,-
 • Skraping av livmorens slimhinne: 1500,-

Medicus forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser og prosedyrer uten andre forpliktelser enn det som følger enn allerede inngåtte avtaler om behandling. Prisene gjelder fra 15.05.2017.

 Ønsker dere rådgivning om pris?

Ønsker du å vite mer om hva det vil koste for akkurat dere? Ring oss eller fyll ut kontaktskjema under så tar vi kontakt med deg.

For raskest mulig hjelp, velg den byen som er nærmest deg. Velg eventuelt "Annen plass" - vi kan hjelpe nesten uansett hvor du bor.