Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på flere medisinske metoder som brukes for å hjelp par å bli gravid og få barn.

De vanligste metodene for assistert befruktning er:

  • inseminasjon med partners eller en donors sæd
  • prøverørsbehandling, også kalt IVF (in vitro-fertilisering), der egg og sæd blandes i en skål for befruktning
  • mikroinjeksjon, også kalt ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon), der én sædcelle injiseres i hver eggcelle

Mikroinjeksjon benyttes også i de tilfeller man henter ut sædceller fra testikler eller bitestikler (TESE/TESA). Dette er en metode vi bruker hvis vi ikke finner sædceller i sædvæsken ved en sædprøve eller hvis mannen er sterilisert.

Vi er godkjent for alle typer assistert befruktning i Norge. Her kan du lese mer om kriteriene som loven setter for hvem som kan søke assistert befruktning.